Loading: Vay trên 100 triệu đồng không được giải ngân tiền mặt

Vay trên 100 triệu đồng không được giải ngân tiền mặt

(PL&DS) -Theo dự thảo Thông tư mới nhất hay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012, chỉ còn 3 trường hợp được giải ngân vốn vay bằng tiền mặt.

Theo TTXVN, nhằm phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN đã quy định một số trường hợp được giải ngân bằng tiền mặt, trong đó có quy định vay dưới 100 triệu đồng mới được giải ngân.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, hoặc bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay để giải ngân vốn cho vay đối với các trường hợp: Thanh toán cho bên thụ hưởng là tổ chức với số tiền dưới 100.000.000 đồng/lần giải ngân; thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền dưới 100.000.000 đồng/lần giải ngân; thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; để bù đắp phần vốn tự có, nguồn tài chính mà khách hàng vay đã sử dụng để thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống; để trả lương cho người lao động;chuyển tiền vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thanh toán cho các mục đích mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay.

Ngoài ra, các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật phù hợp với quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 cũng được thanh toán bằng tiền mặt./.

VOV.Vn cho biết, Dự thảo Thông tư cũng quy định: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn vay thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thanh toán cho các mục đích mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay.

Theo Minh Anh (tổng hợp) - PL&DS

 

Bình luận: