Loading: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 10-10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Sáng 10-10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ -Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy qua các thời kỳ...

title=/

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết của Đảng

Trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết: Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29/QN/TƯ thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ đó, ngày 16-10 đã trở thành Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Đối với các Đảng bộ Hà Đông, Sơn Tây và Hà Nội trước đây, ngay từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã được coi trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra của các đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng, công tác lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra.

Đặc biệt, từ ngày 1-8-2008 đến nay, sau khi mở rộng địa giới hành chính, với đặc thù Hà Nội là đảng bộ lớn, số lượng đảng viên chiếm gần 1/10 tổng số đảng viên của cả nước, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong 10 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Thành ủy triển khai nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch… để chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong đó, đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng, các chương trình công tác toàn khóa, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của thành phố; việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm phức tạp, dễ nảy sinh vi phạm; những vấn đề nổi cộm, còn hạn chế, tồn tại ở cơ sở mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm cần tập trung giải quyết.

Trong giai đoạn này, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 890 tổ chức đảng và 2.885 đảng viên; kết luận 492 tổ chức đảng và 2.464 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 75 tổ chức đảng và 1.446 đảng viên. Các cuộc kiểm tra ngày càng nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh, góp phần ngăn ngừa vi phạm, giáo dục cán bộ, đảng viên giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết của Đảng.

Kiểm tra, giám sát những vấn đề nóng ở địa bàn

Chúc mừng thành tích của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng đảng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội cần tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; với phương châm lấy “xây“ để “chống“, giáo dục, phòng ngừa là chủ yếu; giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để góp phần phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật cần xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và phòng ngừa sai phạm nghiêm trọng xảy ra...

title=/

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương và chúc mừng những thành tích của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và toàn thể đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra của Đảng bộ thành phố đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển.

Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng nói chung và Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ Hà Nội nói riêng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có nhiều đổi mới, với hình thức quán triệt trực tuyến đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, những tổ chức đảng yếu kém, mất đoàn kết nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, dù trong hoàn cảnh nào cũng không dao động trước khó khăn, thách thức, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống liêm khiết, lành mạnh, trung thực, đoàn kết, tận tụy, góp phần vào kết quả và thành tích chung của TP Hà Nội.

Nhấn mạnh bối cảnh với nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen trong thời gian tới, lưu ý tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tô Quang Thu, đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Cơ quan kiểm tra các cấp cần phải lắng nghe nhịp đập của thành phố, hoạt động của các cơ quan thành phố, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân, của cán bộ, đảng viên để trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy đảng các cấp, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với những vấn đề nóng ở địa bàn mình và thành phố”.

title=/

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Bí thư Thành ủy lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gắn với việc tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những nơi mất đoàn kết nội bộ, những nơi có biểu hiện phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị, ngành Kiểm tra Đảng TP Hà Nội phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, bảo đảm “không có vùng cấm", “không có ngoại lệ”.

Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng, ngành Kiểm tra Đảng thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích vẻ vang đã đạt được; quyết tâm thúc đẩy, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của Thủ đô.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ xã hội chủ nghĩa, nhân dịp này, tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và cá nhân nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Quang Cảnh đã được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng phần thưởng này cho lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Trần Quang Cảnh.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội; tặng Bằng khen cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Đức Thịnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 5 cá nhân ngành Kiểm tra Đảng TP Hà Nội có thời gian tham gia công tác kiểm tra Đảng trên 25 năm.

Theo Hà Nội mới

Bình luận: