Loading: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, cùng với việc triển khai công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, UBND thành phố triển khai công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Ngoài ra, UBND thành phố triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

UBND thành phố yêu cầu, việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tư pháp phải căn cứ các quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu và phương châm chỉ đạo điều hành năm 2019 của Chính phủ, chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2019 để triển khai công tác tư pháp Thủ đô với chất lượng, hiệu quả cao.

 Theo Minh Nhật - PL&DS

Bình luận: