Loading: Trả gộp lương hưu tháng 2 và tháng 3, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Trả gộp lương hưu tháng 2 và tháng 3, trợ cấp bảo hiểm xã hội

(PL&DS) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2 và 3 năm 2018.

Hà Nội Mới đưa tin, theo đó, căn cứ Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 2-12-2017 của Bộ LĐ-TB&XH về nghỉ lễ, Tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; để thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2, tháng 3 năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào cùng kỳ chi trả tháng 2. BHXH tỉnh căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất để xây dựng kế hoạch trả gộp 2 tháng, đồng thời, thông báo cho cơ quan bưu điện kế hoạch này. 

title=/

Trong kỳ chi trả tháng 2, Tổng Công ty bưu điện sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 2, tháng 3 năm 2018.

Ảnh: Dân Trí

Cơ quan bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả tháng 2 năm 2018 cũng như việc trả gộp 2 tháng.

Dân Trí cho biết, BHXH VN cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3 năm 2018 và tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch.

Theo BHXH VN, chỉ đạo trên thay thế quy định tại Khoản 2 Công văn số 5710/BHXH-TCKT ngày 20/12/2017 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 1, tháng 2 năm 2018.

Hà Hằng (tổng hợp)

Bình luận: