Loading: Tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trong nội thành

Tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trong nội thành

(PL&DS) - Ngày 9/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7959/VP-KT, đề nghị sở, ban, ngành, UBND các quận tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành.

Ngày 9/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 7959/VP-KT, đề nghị sở, ban, ngành, UBND các quận tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở Công thương về việc tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 12 tháng triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành TP Hà Nội. Về việc này, UBND thành phố đồng ý chủ trương với đề xuất của Sở Công thương về việc tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 12 tháng triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành.

Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì công tác tổ chức chuẩn bị hội nghị tại Sở Công thương; lập dự toán và triển khai công tác tổ chức hội nghị theo quy định. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phối hợp Sở Công thương và sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận trình UBND thành phố xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận nội thành phối hợp chặt chẽ Sở Công thương trong công tác xây dựng báo cáo, chuẩn bị tổ chức hội nghị và tham dự hội nghị đầy đủ, đúng thành phần.

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: