Loading: Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5372/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác thành phố triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 7/8/2018.

Ngày 8/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5372/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác thành phố triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 7/8/2018.

Theo quyết định, ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế là Tổ trưởng Tổ công tác thành phố. Tổ phó gồm: Ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương; ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Viettel Hà Nội Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội. Tổ viên và thư ký Tổ công tác gồm đại diện các sở, ngành liên quan và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

title=/

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nhiệm vụ của Tổ công tác thành phố triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 7/8/2018, gồm: Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 7/8/2018, tổ chức triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan việc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 7/8/2018; đánh giá tiến độ thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc với Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và UBND TP Hà Nội.

 Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: