Loading: Sửa Luật Quản lý thuế: Bộ trưởng Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Sửa Luật Quản lý thuế: Bộ trưởng Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

(PL&DS) - Theo quy định Thủ tướng Chính phủ xóa nợ thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên trong Luật quản lý thuế mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ từ 5 tỷ đồng trở lên.

Theo PL&XH, sáng 8-11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Đáng quan tâm, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế.

Quy định này là phù hợp với thực tế, khi mà nợ trên phạt chậm nộp cao, dẫn đến nợ đọng lớn trong khi nợ này là nợ ảo, không có khả năng thu hồi. Đồng thời, quy định rõ về thẩm quyền khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo hướng phân cấp cho thủ trưởng cơ quan quản lý thuế; quy định thời điểm không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ.

Luật quản lý thuế hiện hành quy định Thủ tướng Chính phủ xoá nợ thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, để cải cách thủ tục hành chính, dự thảo Luật quy định tập trung thẩm quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan quản lý thuế. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ từ 5 tỷ đồng trở lên; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng…

Theo Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách (Ủy ban TCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày, cơ quan thẩm tra nhận thấy,hồ sơ trình dự án Luật đã đảm bảo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thống nhất với tên gọi của Luật là Luật quản lý thuế (sửa đổi), vì phạm vi sửa đổi lần này khá rộng, bổ sung nhiều nội dung mới phức tạp, quan trọng.

 

title=/
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, Ủy ban TCNS cho rằng, so với Luật hiện hành thì dự thảo Luật sửa đổi còn nhiều quy định chưa cụ thể. Luật hiện hành có 20 điều giao Chính phủ quy định chi tiết, dự thảo lần này có khoảng ¼ số điều của Luật (36/152 điều) và 13 khoản giao Chính phủ quy định chi tiết. Do vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần giải trình rõ lý do cụ thể.

Ủy ban TCNS cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung việc áp dụng nguyên tắc “giao dịch độc lập” trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết nộp thuế tương xứng với giá trị tạo ra tại Việt Nam; bổ sung quy định hành vi bị cấm đối với cơ quan, tổ chức liên quan.

Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Ủy ban TCNS đề nghị sửa đổi theo hướng, trong vòng 10-15 ngày thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi khai sai nhưng phải nộp bổ sung 10% trên số tiền thuế khai thiếu, trường hợp sau 10-15 ngày thì phải nộp số bổ sung 20% trên số tiền thuế khai thiếu như cơ quan quản lý thuế phát hiện ra.

Về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với dự thảo Luật. Riêng đối với số nợ tiền đất (bao gồm cả tiền sử dụng đất) trên 10 năm đề nghị không nên điều chỉnh nội dung này.

Theo Vneconomy, thẩm tra dự án luật, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhận xét, so với luật hiện hành thì dự thảo luật sửa đổi còn nhiều quy định chưa cụ thể. Luật hiện hành có 20 điều giao Chính phủ quy định chi tiết, dự thảo lần này có khoảng ¼ số điều của luật (36/152 điều) và 13 khoản giao Chính phủ quy định chi tiết, trong khi đó có khoảng 15 điều trong luật hiện hành không giao Chính phủ quy định chi tiết nay lại được bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết, nhưng tờ trình của Chính phủ không giải thích lý do.

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần giải trình rõ lý do cụ thể của việc này.

Đi vào những nội dung cụ thể, về nguyên tắc quản lý thuế, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đề nghị nghiên cứu bổ sung việc áp dụng nguyên tắc "giao dịch độc lập" trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết nộp thuế tương xứng với giá trị tạo ra tại Việt Nam

Về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, riêng đối với số nợ tiền đất (bao gồm cả tiền sử dụng đất) trên 10 năm cơ quan thẩm tra đề nghị không nên điều chỉnh nội dung này. Một số ý kiến cho rằng, việc xác định các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi chưa được định lượng rõ ràng, thời gian 10 năm có thể dẫn đến việc lợi dụng, trốn thuế trong khi người nộp thuế vẫn còn tài sản. Do vậy, đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.

Về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đa số ý kiến trong Ủy ban thẩm tra nhất trí như dự thảo luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung trong dự thảo luật quy định về trách nhiệm công vụ đối với người có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt. Có ý kiến khác đề nghị giao thẩm quyền xóa nợ cho chính quyền địa phương (tỉnh, huyện) để tránh việc cơ quan quản lý thuế vừa là người thu thuế, vừa là người có thẩm quyền xóa nợ thuế.

 

Theo Minh Hằng (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: