Loading: Sẽ có Nghị định về BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài trước 15-10

Sẽ có Nghị định về BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài trước 15-10

(PL&DS) - Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

Theo NLĐ, trước ngày 15-10: Sẽ có Nghị định về BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 15-10-2018.

Pháp luật xã hội cho biết, cũng trong Nghị quyết trên, Chính phủ thống nhất phê duyệt phương án trả lãi hàng năm cho BHXH Việt Nam trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với BHXH Việt Nam. Giao Bộ Tài chính bố trí trả nợ lãi cho BHXH Việt Nam năm 2018 trong phạm vi dự toán đã được Quốc hội phê duyệt và báo cáo trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 2020 để trình Quốc hội đối với số tiền lãi phát sinh phải trả trong năm 2019 và 2020.

title=/

Sau khi Quốc hội phê duyệt phương án trả nợ lãi cho BHXH Việt Nam trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ, Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ gốc và thanh toán tiền lãi cho BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý nợ công.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ cần làm của các Bộ để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng còn lại của năm 2018, đơn cử như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6; Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo giải trình tổng thể các vấn đề về sách giáo khoa mà cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm gửi đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Nghị quyết 124/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 06-10-2018.

 Theo Hồng Nga (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: