Loading: Rà soát dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện

Rà soát dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện

(PL&DS) - Thừa lệnh Chủ tịch UBND TP, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã ký ban hành Công văn số 4824/UBND-ĐT về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện trên địa bàn.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND TP, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên đã ký ban hành Công văn số 4824/UBND-ĐT về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện trên địa bàn.

Cụ thể, để đảm bảo việc thực hiện đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật từ nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị cấp huyện trên địa bàn Thành phố đúng quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm (nếu có), sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh phí đầu tư công, UBND thành phố yêu cầu về nội dung liên quan đến các dự án đầu tư công trình cơ sở hạ tầng bằng ngân sách cấp huyện, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật từ nguồn vốn đầu tư công theo nghị quyết HĐND cấp huyện, xã, việc nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án UBND cấp huyện làm chủ đầu tư hoặc giao cho UBND cấp xã thực hiện. Tổng hợp việc này, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2018.

title=/

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất, hướng dẫn biểu mẫu kiểm tra, rà soát, báo cáo cho UBND quận, huyện, thị xã thực hiện; thành lập đoàn kiểm tra; trên cơ sở báo cáo của UBND quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể các dự án (có thể kiểm tra mẫu, điểm theo địa bàn) để làm rõ kết quả, các tồn tại, hạn chế, yếu kém, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/12/2018.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án chiếu sáng các tuyến đường giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời; rà soát thiết kế chiếu sáng không để thừa công suất lãng phí điện, lãng phí vốn đầu tư.

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: