Loading: Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

(PL&DS) - Tỉnh Quảng Ninh sẽ có Trung tâm Truyền thông được sáp nhập từ 4 cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh.

Infonet cho biết, theo thông tin từ báo Quảng Ninh online, ngày 30/11/2018, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Theo đó, sau khi xem xét kiến nghị của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thành lập Cơ quan Truyền thông đa phương tiện trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh), Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu: Tỉnh ủy Quảng Ninh cần chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương này cho thật tốt, có bước đi chắc chắn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông tỉnh cần gọn nhẹ; chú trọng xây dựng, sử dụng và phát huy tốt nhất đội ngũ cộng tác viên; lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên Trung tâm Truyền thông của tỉnh thực sự có nghề, có tâm, có quan điểm chính trị vững vàng.

Ngay sau khi có thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh.

title=/

Phóng viên của Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh tác nghiệp tại hiện trường

VietNamnet cho biết, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh có chức năng thông tin, tuyên truyền, báo chí, hoạt động dưới sự điều hành của hội đồng biên tập và là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, Trung tâm Truyền thông này thành lập nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí. Tỉnh sẽ phân công một Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT, cơ quan thông tin, báo chí địa phương và một số cơ quan liên quan.

Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp bộ máy tinh gọn, giữ nguyên cán bộ, phóng viên, cơ sở vật chất và các sản phẩm báo chí sau khi thành lập.

Theo Minh Nhật (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: