• Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang... dậm chân tại chỗ

    Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang... dậm chân tại chỗ

    (PL&DS) - UNBD quận Tây Hồ (Hà Nội) đã quyết định tạm hoãn ngày khai mạc phố đi bộ Trịnh Công Sơn đến đầu tháng 10. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại còn rất nhiều công trình vẫn đang nằm “đắp chiếu”.