• Xã Phượng Cách: Rác "vây" người

    Xã Phượng Cách: Rác "vây" người

    (PL&DS) Vừa qua Pháp Luật & Dân Sinh nhận được ý kiến phản ánh của người dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội về viêc rác thải sinh hoạt đổ ngay trên lòng đường gây ô nhiễm làm ảnh hưởng sức khỏe cũng như đời sống của người dân xung quanh.