Loading: Hà Nội: Yêu cầu nhà đầu tư dành đủ quỹ đất xây dựng trường học tại khu đô thị và vùng lân cận

Hà Nội: Yêu cầu nhà đầu tư dành đủ quỹ đất xây dựng trường học tại khu đô thị và vùng lân cận

(PL&DS) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về giải quyết thiếu trường học trên địa bàn Thành phố.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 356/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về giải quyết thiếu trường học trên địa bàn Thành phố.

Để đảm bảo yêu cầu theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố quy định số trường công lập trên địa bàn 01 đơn vị xã, phường, thị trấn và đảm bảo đủ lớp học cho học sinh; UBND Thành phố giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đầu tư xây dựng trường học trong thời gian tới:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát việc thiếu trường tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; tổng hợp, xác định nhu cầu xây dựng trường học còn thiếu đến năm 2020 và 2025; trọng tâm xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, giải quyết thiếu trường giai đoạn 2018-2020; thống nhất đồng trình Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước ngày 10/11/2018.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trường học, đề xuất UBND Thành phố báo cáo các Bộ, ngành liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến đặc thù đối với việc nâng tầng tại các quận trung tâm Thành phố, không có khả năng bố trí quỹ đất xây dựng trường học.

title=/

UBND các quận, huyện, thị xã cần nêu cụ thể số lượng trường cần xây mới, xác định cụ thể vị trí, quy mô và kinh phí khái toán thực hiện đầu tư xây dựng. Đối với trường hợp đặc thù, cần xem xét liên phường, xã xây dựng trường, đảm bảo đủ chỗ học theo quy định cho học sinh các cấp.

Đối với dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn, khi phê duyệt Dự án, yêu cầu nhà đầu tư dành đủ quỹ đất xây dựng trường học, đảm bảo quyền lợi học tập của con em tại khu đô thị và vùng lân cận.

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: