Loading: Hà Nội: Tập trung xử lý sự cố khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện Chương Mỹ

Hà Nội: Tập trung xử lý sự cố khắc phục hậu quả thiên tai ở huyện Chương Mỹ

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3004/UBND-KT cho ý kiến về xử lý sự cố khắc phục hậu quả thiên tai đợt mưa lũ tháng 10/2017 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3004/UBND-KT cho ý kiến về xử lý sự cố khắc phục hậu quả thiên tai đợt mưa lũ tháng 10/2017 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1753/SNN-KHTC, ngày 26/6/2018, Văn bản số 1439/SNN-KHTC ngày 1/6/2018 về việc thực hiện xử lý cấp bách sự cố bục đê ao Đòng trên địa bàn thôn Trung Hoàng, xã Thanh Bình và xử lý cấp bách 5 đoạn đê bối thuộc bờ tả sông Bùi, huyện Chương Mỹ, UBND thành phố đồng ý các nội dung đề xuất kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể: Yêu cầu UBND huyện Chương Mỹ (chủ đầu tư) tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thực hiện cắt giảm các hạng mục công việc không thực sự cấp bách, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2018 để công trình tham gia chống lũ năm 2018 và các năm tiếp theo.

title=/

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Chương Mỹ thực hiện đúng quy định.

Về nguồn vốn thực hiện dự án, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất đề xuất báo cáo theo quy định...

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: