Loading: Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5931/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 thành phố Hà Nội.

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5931/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc lựa chọn loại cây trồng để phục vụ chuyển đổi phải phù hợp nhu cầu thị trường, khai thác được lợi thế về đất đai, vị trí địa lý, tập quán và kỹ thuật canh tác của nông dân, sản xuất ra những phẩm có khả năng tiêu thụ ổn định; Chuyển đổi gắn liền ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới, hiệu quả, ổn định, bền vững; Nghiêm cấm làm nhà ở, kể cả làm nhà ở tạm, công trình không phục vụ sản xuất nông nghiệp trên khu đất chuyển đổi.

Nguyên tắc chuyển đổi phải phù hợp các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương được duyệt. Nghiêm cấm chuyển đổi ngoài kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; Đảm bảo phục hồi lại mặt bằng khi chuyển trở lại trồng lúa; không hủy hoại, gây ô nhiễm, thoái hóa đất; khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có, phù hợp định hướng phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai của địa phương; không hủy hoại, làm hư hỏng các công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

Việc chuyển đổi phải thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch đến các hộ dân để hình thành các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn; nghiêm cấm chuyển đổi tràn lan, tự do. Khuyến khích các hộ tự dồn thửa, đổi ruộng cho nhau hoặc liên kết nhiều hộ thành diện tích lớn, thuận lợi cho thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế sau chuyển đổi; Khi cấp có thẩm quyền yêu cầu chuyển về trồng lúa, các hộ phải chấp hành, di chuyển cây trồng và không được đền bù.

title=/

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tổng diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố 1.844ha, trong đó: Năm 2018 chuyển đổi 1.018ha; Năm 2019 chuyển đổi 389ha; Năm 2020 chuyển đổi 437ha.

Tùy điều kiện đất đai, vị trí địa lý, trình độ thâm canh của nông dân tại các địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát, xác định loại cây trồng phù hợp từng vùng để xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố đúng quy định; Hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cây trồng đúng quy định; Tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện của các địa phương, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/12 hằng năm.

UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cây trồng theo đúng Kế hoạch được duyệt, đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục quy định, công khai, dân chủ; kiên quyết xử lý các sai phạm đúng quy định pháp luật...

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: