Loading: Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018

Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2018

(PL&DS) - UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 1103/TB-UBND về Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2018.

UBND Thành phố vừa ban hành Thông báo số 1103/TB-UBND về Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2018.

Tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018, tình hình KT-XH của Thành phố tiếp tục tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá và cao hơn cùng kỳ năm 2017. 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế của Thành phố đã bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Hà Nội đã khẳng định được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, nổi bật là hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng đạt 6,3 tỷ USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2017 và đứng đầu cả nước.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục bám sát pháp lệnh Chính phủ giao, 10 tháng đầu năm ước đạt 189,4 nghìn tỷ đồng, đạt 79,4% dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng khách du lịch, chất lượng khách lưu trú tăng cao. Cộng dồn 10 tháng, khách đến Thành phố đạt 21,73 triệu lượt, tăng 9%, trong đó: khách quốc tế là 4,82 triệu lượt, tăng 17,9% (có lưu trú là 3,47 triệu lượt, tăng 18,8%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 63,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9%; công suất sử dụng buồng phòng trung bình đạt 64,29%. Lũy kế hết tháng 10 đã trồng 927,8 nghìn cây xanh, đạt 92,7% mục tiêu Chương trình 1 triệu cây xanh.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Các cấp, ngành, địa phương hoàn thành xuất sắc kế hoạch hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 4.046 hộ nghèo trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tiếp tục được tăng cường và giữ vững. Hoạt động sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo - điều hành như: Tình hình giải ngân các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản đạt thấp; công tác hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục giải quyết các hồ sơ thanh, quyết toán còn chậm; tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực đất rừng phòng hộ tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn diễn biến phức tạp, chưa được giải quyết triệt để gây bức xúc dư luận xã hội...

title=/

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018”. Hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu các nhiệm vụ Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao.

Khẩn trương hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố, trình UBND Thành phố trước ngày 02/11/2018 để báo cáo Thường trực Thành ủy cho ý kiến thống nhất về chủ trương, chuyển các Ban của HĐND Thành phố thẩm định.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động số 34/CTr-UBND của UBND Thành phố về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 20 chỉ tiêu phát triển KT-XH của Thành phố.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố. Tập trung tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Khẩn trương hoàn thành các thao tác, đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đơn vị hoàn thành công tác bình xét, phân loại thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018 trong tháng 11/2018.

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: