Loading: Hà Nội: Đôn đốc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn

Hà Nội: Đôn đốc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn

(PL&DS) - Trong nội dung Công văn số 4855/UBND-KT, ban hành ngày 9/10, UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố.

Ngày 9/10, UBND TP ban hành Công văn số 4855/UBND-KT, yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn Thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố, UBND Thành phố nghiêm khắc nhắc nhở các quận, huyện chậm thực hiện phê duyệt giá dịch vụ như: Thanh Oai, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín chậm triển khai phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã: Đối với các chợ đang dừng thu giá dịch vụ hoặc đang dừng hoạt động kinh doanh (do bổ sung, điều chỉnh quy hoạch; phê duyệt phương án sắp xếp ngành hàng; cải tạo, sửa chữa; chuyển đổi mô hình quản lý; điều chỉnh phân hạng chợ; trong chỉ giới GPMB,...): chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc trên, tập trung xây dựng phương án giá để phê duyệt hoặc trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Đối với các chợ còn lại chưa phê duyệt phương án giá: Khẩn trương chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án giá đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, đặc thù từng chợ, phê duyệt phương án giá theo quy định tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố, hoàn thành trước ngày 15/10/2018 tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương trước ngày 20/10/2018. Trong trường hợp không tổng hợp báo cáo kết quả hoặc chưa hoàn thành công tác xây dựng phương án giá dịch vụ, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã kiểm điểm trách nhiệm trước UBND Thành phố.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: