Loading: Hà Nội: Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2018 đã giao cho các đơn vị của Thành phố

Hà Nội: Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2018 đã giao cho các đơn vị của Thành phố

(PL&DS) - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5883/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2018 đã giao các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố.

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5883/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2018 đã giao các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố.

Theo quyết định, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên đã giao các đơn vị đối với các nhiệm vụ triển khai chậm, không có khả năng hoàn thành dự toán trong năm hoặc kinh phí còn dư sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ; kinh phí tự chủ đã giao các đơn vị trên cơ sở số biên chế hành chính được giao hoặc điều chỉnh trong năm theo các quyết định của UBND Thành phố; dự toán chi các đơn vị khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại theo quyết định của UBND Thành phố: 1.517.414 triệu đồng.

Bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong năm 2018 và một số nhiệm vụ chi năm 2017 chưa thực hiện hết nhưng không được chuyển nguồn, đã nộp hoàn trả ngân sách thành phố nhưng năm 2018 tiếp tục phải thực hiện theo các chương trình, kế hoạch của Thành phố: 1.306.807 triệu đồng, trong đó: Ngân sách cấp Thành phố: 1.134.082 triệu đồng; Ngân sách cấp quận, huyện, thị xã: 172.725 triệu đồng (số bổ sung sau điều chỉnh tăng, giảm là 159.751 triệu đồng).

Bổ sung dự phòng ngân sách Thành phố năm 2018: 210.607 triệu đồng.

title=/

Điều chuyển dự toán chi ngân sách năm 2018 của các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện từ UBND quận, huyện, thị xã về Sở Y tế, số tiền là 173.753 triệu đồng theo hình thức: Các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm có trách nhiệm nộp trả số kinh phí điều chuyển về ngân sách Thành phố.

Thực hiện giảm trừ số bổ sung cân đối ngân sách năm 2018 của các quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, thị xã Sơn Tây và các huyện.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện thanh quyết, toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Cho phép các đơn vị được chủ động mua sắm không theo phương thức mua sắm tập trung; quy trình thủ tục mua sắm thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 và các Quyết định khác của UBND Thành phố.

 Theo Kim Anh - PL&DS

Bình luận: