Loading: Hà Nội: Đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử

Hà Nội: Đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử

Chiều 8-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong 9 tháng qua.

Về triển khai số hóa dữ liệu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Lan Tú cho biết, tại quận Long Biên - đơn vị được triển khai thí điểm, đến nay, toàn bộ dữ liệu từ Sổ Hộ tịch năm 2015 của quận đã được số hóa và đồng bộ vào hệ thống eSAMS của thành phố với tổng số 64 quyển sổ Khai sinh và Đăng ký kết hôn (gồm 8.355 trường hợp với 282.113 trường dữ liệu).

Kết quả số hóa đã nâng cao hiệu quả trong việc lưu trữ, khai thác các dịch vụ công trực tuyến tại UBND quận Long Biên và các phường trực thuộc. Hiện, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá tình hình lưu trữ, thống kê cơ bản về số lượng hồ sơ hộ tịch, các trường hợp đăng ký hộ tịch tại 29 quận, huyện, thị xã còn lại để xác định quy mô, khối lượng công việc số hóa cần triển khai của toàn thành phố cũng như tại từng đơn vị. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, 90% dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được số hóa và tiếp tục hoàn thiện phần còn lại...

Về khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, Công an thành phố đã nghiên cứu việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư để chia sẻ thông tin với Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng việc tăng cường liên thông, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ công dân, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế... trên địa bàn.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Sở TT-TT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ 81 dịch vụ công trực tuyến tới 168 phường, 12 quận và 10 sở, nâng tổng số lên 391 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước thành phố. Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8-2017, Sở TT-TT đã hoàn thành việc triển khai mở rộng 16 dịch vụ công trực tuyến (gồm 10 dịch vụ cấp huyện thuộc lĩnh vực tư pháp, TT-TT, quản lý đô thị và 6 dịch vụ cấp xã thuộc lĩnh vực tư pháp) tới 18 huyện, thị xã và 416 xã, thị trấn còn lại.

Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống thông tin trong các lĩnh vực: Quản lý giáo dục và đào tạo; y tế; tài nguyên - môi trường; hệ thống quản lý đơn thư, khiếu nại tố cáo... đã hoàn thành, triển khai đem lại hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Sở TT-TT tiếp tục xây dựng, cập nhật và khai thác, chia sẻ các cơ sở dữ liệu cốt lõi; trong đó tập trung mở rộng số hóa dữ liệu, trước mắt số hóa dữ liệu hộ tịch, xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu cốt lõi, quan trọng để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Các đơn vị tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư để triển khai các ứng dụng, dịch vụ phục vụ công dân, doanh nghiệp và phục vụ công tác quản lý điều hành của thành phố. Trong đó, Sở Tài chính chủ trì việc tính toán xây dựng giá dịch vụ công làm căn cứ cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư để tra cứu thông tin phục vụ doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở TT-TT phối hợp cùng với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung rà soát đẩy nhanh tiến độ cung cấp có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bảo đảm 55% các thủ tục hành chính của thành phố được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017. Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp với Sở kế hoạch-Đầu tư xây dựng phương án để các đơn vị tư nhân tham gia đầu tư vào hệ thống quan trắc của thành phố... Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở TT-TT chuẩn bị đề xuất Ban cán sự Đảng UBND TP để tập thể lãnh đạo TP báo cáo trình HĐND TP tại kỳ họp tới...

Theo Hà Nội Mới

Bình luận: