Loading: Giảng viên ngành sức khỏe phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Giảng viên ngành sức khỏe phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

(PL&DS)- Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định Giảng viên và người hướng dẫn thực hành khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Suckhoedoisong.vn cho biết: Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư 22/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/10/2017 và thay thế các quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Riêng đối với các ngành đào tạo liên quan đến sức khỏe (y dược), thông tư 22 nêu rõ giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khoẻ theo quy định.

Trên trang kinhtedothi.vn cũng cho biết thêm rằng: Theo đó, từ ngày 23/10/2017, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khoẻ theo quy định.

Với mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy.

title=/
Ảnh: Suckhoedoisong.vn

Trong đó, ngành Y khoa có tối thiểu 2 tiến sĩ (TS) thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 6 TS thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và 1 TS thuộc lĩnh vực y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Ngành Y học cổ truyền có tối thiểu 2 TS thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 3 TS thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và 1 TS thuộc lĩnh vực y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Ngành Răng - Hàm – Mặt có tối thiểu 2 TS thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 2 TS lĩnh vực y học lâm sàng và 3 TS lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt.

Ngành Y học dự phòng có tối thiểu 2 TS thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 1 TS lĩnh vực y học lâm sàng và 4 TS thuộc lĩnh vực y học dự phòng hoặc y tế công cộng.

Với ngành Dược học có tối thiểu 2 TS ở các lĩnh vực thuộc về các môn học cơ sở ngành Dược và 3 TS lĩnh vực thuộc về các môn học chuyên ngành Dược.

Về cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình phải đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu, học tập theo quy định đáp của ngành đăng ký đào tạo trình độ ĐH. Một số ngành thuộc nhóm sức khoẻ, đáp ứng điều kiện về cơ sở thực hành ngoài cơ sở đào tạo thực hiện theo các quy định hiện hành. Đồng thời phải có thư viện, thư viện điện tử đảm bảo đủ tài liệu hỗ trợ giảng dạy, ngiên cứu, học tập của giảng viên và sinh viên.

Theo Minh Châu (tổng hợp)-PL&DS

Bình luận: