Loading: Đề xuất quy định mới giảm sự can thiệp vào nguyên tắc chi trả tiền lương của doanh nghiệp

Đề xuất quy định mới giảm sự can thiệp vào nguyên tắc chi trả tiền lương của doanh nghiệp

(PL&DS) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đề xuất nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương nhằm giảm dần và tiến tới không can thiệp vào thang, bảng lương doanh nghiệp.

Báo Tin Tức đưa tin, Bộ LĐTBXH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương nhằm giảm dần và tiến đến bãi bỏ can thiệp (không ban hành nguyên tắc) của Nhà nước vào xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. 

Theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP hiện hành, bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.
 
Bộ LĐTBXH cho biết, nguyên tắc khoảng cách giữa các bậc lương ít nhất 5% đã ảnh hưởng đến chính sách lương, cấu trúc thang, bảng lương của doanh nghiệp và không phù hợp với cơ chế thị trường. Nhiều doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương theo thâm niên (để bảo đảm khoảng cách ít nhất 5%), dẫn đến không khuyến khích trả lương theo công việc mà trả theo thâm niên. Người có thâm niên nhiều thì phải trả lương cao, chi phí đóng bảo hiểm xã hội cao (cùng làm một công việc nhưng doanh nghiệp phải trả lương, chi phí bảo hiểm cho người lao động làm 15 - 20 năm cao gấp 2 - 3 lần người mới vào làm việc). Thực trạng này dẫn đến doanh nghiệp không muốn sử dụng lao động có nhiều thâm niên, tìm nhiều cách để sa thải lao động để tuyển lao động mới.
 
title=/
 
Chi trả tiền lương cho công nhân. ((Ảnh minh họa: Dương Chí Tưởng/TTXVN).
 
 Báo Đại Đoàn Kết cho biết, theo dự thảo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương án: Phương án 1: Việc xây dựng thang lương, bảng lương được quy định mang tính chất định tính để doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thương lượng, xác định giá trị cụ thể (bỏ quy định 5%); phương án 2: vẫn quy định khoảng cách giữa các bậc lương mang tính định lượng, nhưng giảm mức từ 5% xuống 3% để tính tới bãi bỏ quy định này.

Đối với quy định mức lương của lao động qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đề xuất giảm từ cao hơn 7% xuống còn 5% và tiến tới bỏ quy định này hoặc lập tức bỏ quy định này ngay, mức lương cao hơn để doanh nghiệp và công đoàn tự thương lượng.
 
Đối với quy định mức lương của người lao động làm công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% hoặc 7%, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cũng đưa ra hai phương án.

Phương án 1, quy định mang tính chất định tính để doanh nghiệp và công đoàn cơ sở thương lượng, xác định giá trị cụ thể (bỏ quy định 5%, 7%).

Phương án 2, luật vẫn quy định khoảng cách mang tính định lượng, nhưng giảm mức từ 7% xuống 5%, từ 5% xuống 3% để tính tới bãi bỏ quy định này.

Dự thảo cũng hướng dẫn cách tính Định mức lao động làm cơ sở trả lương, bổ sung hướng dẫn doanh nghiệp dưới 10 lao động xây dựng, báo cáo cơ quan chức năng về thang lương, bảng lương.

Dự thảo sẽ tiếp tục được lấy ý kiến trên website của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đến hết ngày 28/4.
 
Hạ Vy (tổng hợp)
 

Bình luận: