Loading: Đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận

Đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận

(PL&DS) - Trong cuộc họp ngày 8/11, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang còn chậm ban hành kết luận.

Thông Cổng thông tin điện tử của Thanh tra chính phủ (TTCP), ngày 8/11, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn,Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm, thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo Công luận đưa tin, tại cuộc họp, ông Lê Minh Khái (Tổng Thanh tra Chính phủ) cho biết một số việc vẫn còn chậm tiến độ như: Một số cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất chậm ban hành kết luận thanh tra, có 17 việc quá hạn chưa hoàn thành… Tháng 11/2018, tổng số công việc Thanh tra Chính phủ (TTCP) dự kiến triển khai là 206 việc (146 việc tháng 10 chuyển sang, 60 việc triển khai mới). 

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 cần tập trung xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang còn chậm ban hành kết luận; quan tâm hơn nữa đến việc phối hợp giữa các cục, vụ, đơn vị trong việc kiểm tra, kiểm soát các nhiệm vụ được giao.

title=/
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh TTCP 

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 10/2018, TTCP đã thực hiện tổng số 397 công việc trong tháng, hoàn thành 251 công việc, chiếm 63,2%; 146 công việc chưa hoàn thành. Về công tác thanh tra, ban hành 01 kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra. Tính đến nay, TTCP đã và đang triển khai 56/57 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát hoạt động 12 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 15 đoàn thanh tra; thẩm định 03 dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 01 kết luận thanh tra; kiểm tra 01 kết luận thanh tra. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt việc tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; ban hành 02 quyết định kiểm tra, rà soát nội dung khiếu nại, tố cáo, 03 báo cáo kết quả rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo; 01 thông báo kết luận kiểm tra. 

Về công tác phòng chống tham nhũng, tập trung hoàn thiện dự thảo Luật PCTN (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6; chuẩn bị xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành sau khi Luật được thông qua; triển khai các hoạt động theo chương trình công tác của Chính phủ và Ban chỉ đạo TƯ về PCTN.

Theo Minh Hằng (tổng hợp) - PL&DS

Bình luận: