Loading: Cty G.O.C "bức tử" môi trường - Kỳ 2: Quá "nhờn luật" và bị xử phạt lần 3!?

Cty G.O.C "bức tử" môi trường - Kỳ 2: Quá "nhờn luật" và bị xử phạt lần 3!?

PL&DS- Sau khi PL&DS thông tin về việc Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C “bức tử” môi trường khi xả thải ra Kênh Cầu Thảo, xã Tân Dĩnh, Cty này đã bị xử phạt lần thứ 3, với số tiền là 336.000.000 đồng.

Ở bài viết Cty G.O.C "bức tử" môi trường - Kỳ 1: Hai lần bị xử phạt vẫn...chưa chừa! PL&DS đã thông tin đến công luận nội dung đơn kêu cứu của người dân xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cũng như ý kiến của phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bắc Giang về vấn đề xả thải của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C (Cty G.O.C).

Làm việc với chúng tôi vào ngày 9/5/2019, ông Đỗ Gia Hảo – Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cho biết: “Năm 2015 Cty này (Cty G.O.C – PV) đã bị phạt vì hành vi xả thải ra môi trường với số tiền hơn 150.000.000 đồng. Lần phạt gần nhất là vào tháng 7/2017 vẫn bị xử phạt vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn với số tiền 230.000.000 đồng”.

Cũng theo ông Hảo, sau khi xử phạt Cty G.O.C, phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình, tiến hành kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm sẽ báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang để có biện pháp xử lý.

title=/

Nước Kênh Cầu Thảo bị ô nhiễm nghiêm trọng 

Sau buổi làm việc với phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bắc Giang, qua kênh thông tin riêng, PV được biết Cty G.O.C đã bị xử phạt.

Ngày 5/6/2019, ông Đỗ Gia Hảo – Phó Trưởng phòng Cảnh sát môi trường xác nhận: “Sau khi nhận được thông tin từ báo chí, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh cũng nhận được đơn. Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch đã ký quyết định xử phạt 336.000.000 đồng. Hiện nay phòng đang chờ Cty ( Cty G.O.C –PV) nộp phạt xong thì sẽ làm công văn thông tin đến các bên gửi đơn và báo chí”.

Cũng theo ông Hảo nếu Cty G.O.C tiếp tục vi phạm sẽ đình chỉ hoạt động.

Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Bắc Giang đã cung cấp cho chúng tôi Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 do ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký.

title=/

Quyết định số 822/QĐ-UBND 

Nội dung ghi rõ: Xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 20 m³/ngày (24 giờ) “nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất) lấy tại điểm xả nước thải của Cty ra môi trường có thông số COD vượt 12,78 lần, thông số Màu vượt 3,82 lần, thông số Chất rắn lơ lửng vượt 2,3 lần so với giá trị Cmax cột B QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; lưu lượng nước thải của Công ty là 18,86 m³/ngày (24 giờ)”

Quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng).

Phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nêu trên đối với thông số Màu vượt 3,82 lần: phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với thông số chất rắn lơ lửng vượt 2,3 lần. Tổng mức phạt tăng thêm 60% tương ứng với số tiền phạt là 126.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu đồng); quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tổng mức tiền phạt: 336.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Cty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm nêu trên, thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, gửi về Công an tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang, UBND xã Tân Dĩnh xong trước ngày 21/6/2019 để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C phải nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

PL&DS sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Nhóm PV/PL&DS

Bình luận: