• Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

    Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

    (PL&DS) - UBND Hà Nội vừa ban hành Công văn số 93/UBND-BTCD, yêu cầu Ban Tiếp công dân thành phố, Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng công dân.