Loading: Công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(PL&DS) - Đến nay, đã có 8 đơn vị trên cả nước đủ điều kiện được cấp chứng chỉ Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

VTCnews đưa tin, vừa qua, Bộ GD&ĐT đã cấp phép thêm 4 trường đủ điều kiện đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Như vậy, đến nay, cả nước đã có 8 đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định mới của Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có hiệu lực từ 25/11/2017.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã đồng ý cho 4 trường gồm Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Sư phạm TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phép tổ chức thi đánh giá khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia phối hợp trực tiếp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các trường thực hiện công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định.

Bộ cũng yêu cầu các trường phải báo cáo kế hoạch tổ chức thi hàng năm, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổ chức thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ, đánh giá kết quả (sau mỗi đợt thi) theo Thông tư 23.

Từ năm 2008, Bộ GD&ĐT ban hành quy định Chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (thay thế chương trình tiếng Anh A, B, C).

Năm 2014, Bộ tiếp tục ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm 3 cấp và 6 bậc) và chỉ công nhận 10 đơn vị đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên.

Các đơn vị đó là: Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH Quốc gia TP.HCM), Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Cần Thơ và Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Giáo dục thời đại cho biết, danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông):

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

title=/

Mẫu các loại chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cục Quản lý chất lượng không chịu trách nhiệm đối với các đơn vị không có tên trong danh sách và các chứng chỉ không theo mẫu đã công bố.

Theo Hồng Nga (tổng hợp) - PL&DS

 

Bình luận: