• Tưới xăng tự thiêu, chồng chết vợ nguy kịch

    Tưới xăng tự thiêu, chồng chết vợ nguy kịch

    (PL&DS) - Người dân hốt hoảng khi thấy bà Nguyễn Thị Diễm chạy từ trong nhà ra trong tình trạng bỏng nặng. Chạy vào nhà kiểm tra, người dân phát hiện chồng bà Diễm đã cháy đen.